2020-05-12 11:00Pressmeddelande

Britta Burreau blir ny vd för Almi

Britta Burreau

Britta Burreau har utsetts till ny vd för Almi Företagspartner AB. Britta är idag vd för KPA Pension. Tidigare har hon varit vd för Nordea Liv & Pension AB.

Styrelsen i Almi Företagspartner AB har under vintern och våren genomfört en rekryteringsprocess av ny vd för att ersätta Göran Lundwall som valt att lämna Almi till kommande årsskifte. Styrelsen kan nu presentera Britta Burreau som ny vd för Almi-koncernen.

Britta Burreau har bred erfarenhet från den finansiella sektorn och en djup förståelse för hela governance området vilket blir allt viktigare för Almis verksamhet. Hon är van att arbeta i bolag med olika intressentgrupper, inte minst ifrån sin tid på KPA med två ägare och samarbete med kommuner och regioner. Britta har även en mycket väl dokumenterad erfarenhet av ledarskap i olika företag, såväl av omstrukturering och utveckling som av förnyelse av verksamheter.

Britta Burreau tillträder tjänsten som vd för Almi senast den 15 november 2020.

- I den nya situation som Almi nu befinner sig i med kraftigt ökade efterfrågan på Almis tjänster under mycket svåra marknadsförutsättningar, är styrelsen övertygad om att Brittas erfarenhet kommer att bidra på ett mycket positivt sätt. Såväl våra kunder som våra medarbetare ställs nu inför stora utmaningar att möta de stora förändringar och påfrestningar som vi har framför oss. Vi ber att få välkomna Britta till Almi, säger Monica Caneman styrelsens ordförande.

- Almi har ett viktigt samhällsuppdrag som förstärkts i den pågående krisen. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kollegor göra vårt yttersta för att bistå våra kunder att finna väg framåt och gå stärkta ur den kris vi har, samtidigt som vi är med och bidrar till att lägga grunden för Sveriges framtida näringsliv. Det är en stor glädje att få förtroendet att leda Almi genom denna viktiga fas, säger Britta Burreau.

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt. Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling riktat till företagare och företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av svenska staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB.

Under 2019 lånade Almi ut 2 miljarder kr till 3300 företag och genomförde 10 500 insatser inom affärsutveckling. Genom Almi Invest investerades 249 miljoner kr i 141 portföljbolag.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.