2022-08-19 07:00Pressmeddelande

Chefsjurist & stabschef rekryterad till Almi

Elisabeth EkstrandElisabeth Ekstrand

Elisabeth Ekstrand har rekryterats till Almi i en ny befattning som chefsjurist & stabschef. Hon kommer att rapportera till Britta Burreau, vd och koncernchef och ingå i koncernledningen.

Elisabeth kommer närmast från Internetstiftelsen där hon har rollen som chefsjurist med ansvar för juridisk rådgivning, regelutveckling och compliance. Hon har också under ett antal år varit stabschef med ansvar för ett antal stabsfunktioner. Hon har tidigare arbetat som jurist inom några olika IT- och telekom-bolag.

”- Jag ser fram emot att få jobba ihop med Elisabeth och att vi får en chefsjurist och erfaren ledare för våra staber. Hennes erfarenhet av att bygga och utveckla verksamheter, erfarenhet av regelutveckling och regelefterlevnad i både privata företag och idéburen verksamhet kommer att förstärka Almi” säger Britta Burreau.

 

 Elisabeth Ekstrand säger:”– Jag ser min nya roll på Almi som en fantastiskt spännande utmaning, Jag har den största respekt för verksamhetens uppdrag och ser fram emot att få lära känna organisationen och bidra till utvecklingen framåt tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Min förhoppning är att mina erfarenheter från tidigare uppdrag som stabschef och mitt arbete med att bygga upp juristfunktioner, inom både idéburen och kommersiell verksamhet, ska komma Almi till gagn”.

Elisabeth tillträder den 7 november. Almi hälsar Elisabeth varmt välkommen och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.