2023-10-10 10:31Pressmeddelande

Chemity vinner Sveriges största innovationspris i Västmanland

Vinnare av SKAPA Innovationspris i Västmanland 2023, Chemity. På bild från vänster: Alexandra Lans, Länsförsäkringar Bergslagen, Johan Sterte, Landshövding i Västmanland, Camilla Sjöstedt, Chemity, Mikael Fällman, Almi Mälardalen.

Sveriges största innovationspris SKAPA delades idag ut för Västmanland till köpingsföretaget Chemity, med Camilla Sjöstedt i spetsen. Vinsten delades ut vid en ceremoni på Västerås slott av landshövding Johan Sterte, en check om 30 000 kronor och en chans att vinna den stora nationella SKAPA-finalen i Stockholm den 9 november, med en prispott om 500 000 kr.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina innovationer.

Motivering för årets regionala SKAPA-pris
Köpingsföretaget Chemity utvecklar ett smart digitalt verktyg som förenklar för industriföretag, importörer och distributörer att uppfylla EU:s lagstadgade krav avseende kemikalier i produkter.

Chemitys verktyg ökar transparensen, spårbarheten och ger underlag och stöd för att välja hållbara produkter. Verktyget ger också stöd för återvinning som i slutändan kan leda till cirkuläritet hos kunderna.

Med sitt innovativa digitala verktyg får Chemity SKAPA:s pris för Västmanland 2023.

Varför är Almi Mälardalen en del av SKAPA innovationspris?
- Innovation driver vår utveckling och för oss på Almi Mälardalen är det viktigt att uppmärksamma och hylla de innovationer och innovatörer från länet som hittar nya lösningar, tjänster eller tar fram nya produkter. Det är i denna typ av innovativa bolag som framtidens lösningar finns, säger Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen.

Juryn för SKAPA-priset i Västmanland 
Jessica Giaretta, Almi Mälardalen, Gustavo Santoyo, Almi Mälardalen, Mikael Johnsson, MdU, Petter Andersson, Länsförsäkringar Bergslagen, Stefan Aurusell, LIST Västra Mälardalen, Catrin Berglöw, Region Västmanland och Christer Pettersson, FoU-rådet.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag med tillväxtpotential. Almis verksamhet ska vara ett komplement till den privata marknaden. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. Almi Företagspartner Väst ägs till 51 procent av Almi AB. Regionala medägare är Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden
Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län)
Mikael Fällman