2020-01-23 07:00Pressmeddelande

Företag på landsbygden ska bli bättre på digitalisering

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. Tillsammans med Almi kommer flera näringslivsinsatser för att främja digitaliseringen av företagen att genomföras under 2020.

Syftet med satsningen är att överbrygga de särskilda utmaningar som företag på landsbygden har, exempelvis långa avstånd till kunder, leverantörer och samarbetspartner. För företagen innebär det att deras digitala mognad och kompetens kommer att öka, de kommer få de verktyg de behöver för att komma igång med sin digitalisering, men även stöd med att skapa nya värden inom företagen som kan öka deras konkurrenskraft och fortsatta framgång.

Företagen erbjuds även en möjlighet att se om och hur den digitala satsningen kan finansieras i form av lån, riskkapital, checkar och bidrag. Allt syftar till att stärka kunskapen och öka insikten hos företagen vad gäller digitaliseringens möjligheter.

”Vi träffar många företag och vet att digitalisering ligger högt upp på agendan för många. Samtidigt som de flesta förstår att det är viktigt att följa med i utvecklingen, kan det vara svårt för företagen att veta vad de ska börja med, vilka möjligheter passar just deras företag bäst etc. Här ser vi att vi Almi kan göra skillnad och stötta kunderna för att fortsätta vara konkurrenskraftiga i en snabbt föränderlig omvärld”, säger Juliana Perez Falke, Nationell kund- och affärschef Almi.

”Projekttiden för genomförandet av vårt näringslivsuppdrag är mycket knapp. Genom valet av Almi som samarbetspartner för huvudgenomförandet har vi fått en aktör som både har kompetens, verktyg och resurser för att snabbt kunna sätta sig in utmaningarna kring digital transformation som små och medelstora företag på våra landsbygder kan ha”, säger Ulf Savbäck, enhetschef för Kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket.

För mer information om satsningen, kontakta

Anna Nordström, Projektledare Almi,
0730-824572/anna.nordstrom@almi.se

Per-Ove Remmare, Projektledare Tillväxtverket,
0725-390752/per-olof.remmare@tillvaxtverket.se

Inom ramen för satsningen kommer det i pilotform testas nya modeller/verktyg från andra främjare, enligt Tillväxtverkets utlysning Utveckla företag på landsbygderna under hösten 2019.

Mer om satsningen finns här: https://almi.se/digitalisering-2020


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.