2019-06-24 04:45Pressmeddelande

Fortsatt hög tillväxtvilja hos företagen i Västmanland

Billy Bergå̊ker, vd Almi MälardalenBilly Bergåker, vd Almi Mälardalen

Ny undersökning från Almi: Två av tre vill nyanställa

Tillväxtviljan i Västmanland är fortsatt hög om än något dämpad jämfört med förra året. Tre av fyra av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Två av tre företag vill nyanställa och runt 70 procent vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

– Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra närmare 12.000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft.  Det är också glädjande att var fjärde företag har en potential att växa internationellt, säger Billy Bergåker, VD Almi Mälardalen.

Stor potential internationellt

Runt 30 procent av företagen i länet exporterar och var fjärde importerar varor och tjänster. Av dem som inte har export uppger var fjärde företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

En tredjedel av företagen har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst 

Närmare hälften av företagen i länet anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. Drygt en tredjedel av företagen har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och var fjärde räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren.

– Det är en hög innovationskraft i länets företag och Almi har en stark inriktning att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar, säger Billy Bergåker.

Företagen satsar på hållbarhet

Närmare hälften av företagen anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft. Nästan 70 procent av företagen kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens

Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital.

– För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen länet inte i högre grad upplever att det är svårt att finna finansiering, säger Billy Bergåker.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda. 

Mer information
För ytterligare kommentarer till undersökningen, kontakta Billy Bergåker, vd, Almi Mälardalen. För att få tillgång till fullständig rapport alternativt företag att intervjua kopplat till artikelns innehåll, kontakta Magdalena Götheden, marknadskoordinator, Almi Mälardalen.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden