2021-03-18 06:57Pressmeddelande

Framgångsrikt Almi-projekt får förnyat stöd: Smart Tillväxt tilldelas 40 miljoner kronor

Billy Bergåker, vd Almi MälardalenBilly Bergåker, vd Almi Mälardalen

Framgångsrikt Almi-projekt får förnyat stöd:

Smart Tillväxt tilldelas 40 miljoner kronor

 

Smart Tillväxt är ett projekt som stöttar små och medelstora företag inom ekonomi, ledarskap, försäljning och marknadsföring. Under de senaste två åren har över 2000 företag fått hjälp och nu tilldelas projektet ytterligare 40 miljoner kronor ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att fortsätta under två år till.

 

Almi Företagspartner i Östergötland, Uppsala, Mälardalen och Södermanland driver gemensamt projektet Smart Tillväxt som riktar sig till tillväxtföretag i de fyra regionerna. Stödet handlar framför allt om hjälp med analyser, individuell rådgivning och rådgivning i grupp.

 

Företag som hittills deltagit i projektet har främst behövt hjälp med det strategiska arbetet och sett tillgången till extern kompetens som den största vinningen.

 

 – Vårt mål är att ge varje företag vad de behöver och vi kommer att fortsätta arbeta med externa aktörer och även i fortsättningen ta in den spetskompetens som krävs. Det förnyade stödet gör att vi kommer att kunna hjälpa många fler, säger Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen.

 

Han konstaterar att de små och medelstora företagen har stora krav på sig.  För att vara långsiktigt konkurrenskraftiga måste de förhålla sig till digitalisering, hållbarhet, globalisering och kompetensförsörjning. Pandemin har förstås fört med sig extra stora utmaningar för många företag. Men också i en del fall nya möjligheter.

 

Det förnyade ekonomiska stödet gör att vi kan bredda insatserna till dem som behöver se över, utveckla eller anpassa sin affärsmodell, avslutar Billy Bergåker.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.