2020-01-24 07:11Pressmeddelande

Göran Lundwall lämnar Almi

Göran Lundwall, vd och koncernchef, AlmiGöran Lundwall, vd och koncernchef, Almi

Göran Lundwall, vd och koncernchef för Almi Företagspartner, slutar till årsskiftet.

  • Efter en hel del funderingar är det nu dags för mig att ta steget och öppna upp för nya möjligheter och utmaningar. För mig är det en lämplig tidpunkt och jag lämnar med en bra känsla. Jag är stolt över hur Almi har utvecklats. Vi har en välskött verksamhet och ett starkt varumärke, säger Göran Lundwall.

Göran Lundwall stannar kvar året ut. Nu startar processen att rekrytera en efterträdare. Till det arbetet har styrelsen anlitat Novare som rekryteringsbolag.

  • Styrelsen i Almi vill uttrycka sitt stora tack till Göran för alla hans insatser under åren i att utveckla Almi till en så framgångsrik verksamhet säger Monica Caneman, styrelsens ordförande. Vi är glada att Göran kommer att vara kvar i verksamheten med full kraft under 2020 och vi påbörjar nu rekryteringen för att hitta Görans efterträdare. Vi ser goda möjligheter till en välplanerad överlämningsperiod senare under året.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.