2020-03-11 08:22Pressmeddelande

Här är de utvalda bolagen som tävlar i Almi Pitch 2020!

Copperhill Mountain LodgePitchtävlingen avgörs på Åre Business Forum på Copperhill Mountain Lodge

Tio startups har i hård konkurrens sållats ut för att tävla om 100 000 kr när Almi Pitch firar 10 år. Pitchtävlingen avgörs under Åre Business Forum den 25-27 mars då bolagen pitchar för kapitalstarka investerare.

Av ett 100-tal nominerade startups från hela landet, har tio högintressanta bolag kvalat in för att pitcha för investerarpanelen och deltagarna på Åre Business Forum.

De utvalda bolagen i Almi Pitch 2020 är:

Wood Tube Sweden - patenterade pappersreglar som minskar CO2-utsläpp från byggindustrin.

XIOS/3 - en markup för online-mjukvara som vill möjliggöra en ny upplevelse av Internet.

Voady - en digital plattform för frisörer och skönhetsbranschen.

Mindmore - digitala kognitiva tester på vårdcentraler och företagshälsor.

Peafowl Solar Power - har uppfunnit och utvecklat världens första helt transparenta solcell.

Elonroad - smarta och uppkopplade elslingor i vägar som kan ladda fordon under färd eller vid stillastående.

Volta Greentech - ett fodertillskott baserat på algen Asparagopsis som kan reducera metangasproduktion från djur med upp till 80%.

Alpha Therapy Solutions – har utvecklat en patenterad automatiserad produktionsmodul som kan producera astatinerade läkemedel för behandling av cancer.

Biofiber Tech Sweden - har utvecklat en patenterad teknologi där träfiber modifieras och kan användas för att ersätta dagens fossilbaserade plast. 

Acuminor – hjälper företag att stoppa penningtvätt.

Alla deltagande bolag får värdeskapande återkoppling på sina pitchar samt möjligheter att nätverka med kunniga och kapitalstarka investerare.

Till jubileumsåret har vi glädjen att presentera följande deltagare i investerarpanelen:

* David Sonnek, Vd Industrifonden
* Lisa Lindström, Vd Doberman & Doberman Forward
* Kerstin Cooley, Managing Partner Brightly Ventures
* Hans Victor, Co-founder Victor & Victor
* Anna Söderholm, Investment Manager, Almi Invest 
* Peter Carlsson, Partner Spintop Ventures
* Anette Nordvall, Early stage tech investor
* Magnus Wiberg, Partner eEquity 

Vilka tre bolag som går till final beslutas av investerarpanelen - som väger in både affärspotential och förmågan att förmedla budskapet i pitchen. Publiken röstar därefter live på plats och väljer slutligen vilket av de tre finalbolagen som vinner Almi Pitch 2020 och 100 000 kr.

Har du frågor om Almi Pitch 2020? Kontakta: 

Maria Kessling, Head of Marketing & Communications, Almi Invest 
076-880 88 10 eller maria.kessling@almiinvest.se
Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt
070-576 77 22 eller eva.hogdahl@almi.se


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.