2021-11-17 15:00Pressmeddelande

H.M. Konungen delade idag ut priset Årets Nybyggare 2020 och 2021

Idag, onsdagen 17 november, delade H.M. Konungen Carl XVI Gustaf ut priset Årets Nybyggare 2020 och 2021 på Stockholms slott.

Priset delas ut i tre kategorier[1]. Pristagarna är:

  • Årets pionjär 2021: Alan Mamedi och Nami Zarringhalam – TrueCaller AB. 
  • Årets pionjär 2020: Shervin Razani – Jurek rekrytering & Bemanning AB.
  • Årets unga pionjär 2021: Poyan Karimi – Oddwork AB.
  • Årets unga pionjär 2020 Isabella Palmgren – Mimbly AB.
  • Årets nystart 2021: Ali Meamar – Infinity Group AB
  • Årets nystart 2020: Mouddar Kouli – Kouli Bros AB. 

Med priset vill stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS, hedra duktiga svenska företagare med utländsk bakgrund och belysa de speciella svårigheter dessa företagare kan möta. H.M. Konungen Carl XVI Gustaf är prisets beskyddare.

Nomineringskommittéer i fem regioner utser vinnare efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, personligt inflytande och innovation. Bland vinnarna i regionerna korar en nomineringskommitté, ledd av stiftelsens ordförande Peje Emilsson, en nationell vinnare i varje kategori.

”Det är en bragd att med begränsade resurser och få kontakter bygga ett framgångsrikt företag i ett nytt land. Vi vill uppmärksamma den entreprenöriella kraft som så många som nyligen kommit till Sverige besitter. Det är en kraft som Sverige behöver”, säger grundaren av IFS och den nationella nomineringskommittén ständige sekreterare Rafael Bermejo.

Journalister kan få hjälp med kontaktuppgifter till deltagare och högupplösta bilder från prisutdelningen.
För mer information:
Rafael Bermejo
0706-399121
rafael.bermejo@stiftelsenifs.se


Pristagare och motivering för 2020 och 2021

Alan Mamedi och Nami Zarringhalam – TrueCaller AB

Kategori: Årets Pionjär

År: 2021

Målet har aldrig varit att tjäna pengar, utan fokus har legat på att lösa problem. Efter ett antal misslyckade försök, träffande de rätt med sin nuvarande affärsidé på en helt annan kontinent. Detta radarpar har tillsammans gjort en mödosam men lyckosam resa och på endast 12 år gått från ingenting till en internationell aktör.

Alan Mamedi och Nami Zarringhalam erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Pionjär 2021 för att de aldrig gav upp och tack vare sin ödmjukhet skapat en medveten humanistisk företagskultur som grund för ett av Sveriges nya multinationellt mångfaldiga företag.

Poyan Karimi – Oddwork AB

Kategori: Årets Unga Pionjär

År: 2021

Utgångspunkten för företagets insatser är att världen blir bättre om människor får göra det de verkligen brinner för. Trots arvet av en politisk flyktingfamiljs vedermödor och en ekonomisk utsatt barndom ingjöts hopp och engagemang som bidrog till hans framgång och ett företag med starka värderingar.

Poyan Karimi erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Unga Pionjär för 2021 för att ha byggt ett värderingsstyrt, framgångsrikt och stabilt företag inom sin nisch. 

Ali Meamar – Infinity Group AB

Kategori: Årets Nystart

År: 2021

Att starta ett företag på mycket kort tid efter ankomsten till ett nytt land är anmärkningsvärt, att dessutom starta det utan medel är en bragd. Att därefter i princip dubblera omsättningen varje år i en mycket konkurrensutsatt bransch saknas det ord för.

Ali Meamar erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Nystart för 2021 för att han är ett bevis för att nya svenskar som med tidigare erfarenheter som grund på kort tid kan etablera sig, skapa arbetstillfällen och leva ”the American dream” , men i Sverige.

Shervin Razani – Jurek rekrytering & Bemanning AB

Kategori: Årets Pionjär

År: 2020

Han var 20 år när han startade sin entreprenörsresa, utan kapital. Med sitt extrema driv har han lyckats bygga upp en stabil och långsiktigt hållbar företagsgrupp. Han har medvetet i sitt företag arbetat med mångfaldsfrågor, han menar att det är företagets DNA.

Shervin Razani erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Pionjär för 2020 för sitt engagemang och enastående entreprenöriella förmåga.

Isabella Palmgren – Mimbly AB

Kategori: Årets Unga Pionjär

År: 2020

Entreprenören har i sin barndom och vuxna liv levt med en av världens stora utmaningar, bristen på rent vatten.  Hennes lösning står i begrepp att lösa åtminstone 35 procent av världens årliga utsläpp av mikroplaster i havet.

Isabella Palmgren erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Unga Pionjär för 2020 för sitt banbrytande initiativ med en stor kommersiell potential som bidrar till mänsklighetens välbefinnande.

Mouddar Kouli – Kouli Bros AB

Kategori: Årets Nystart

År: 2020

Hans tidigare erfarenheter och kunskaper har kommit väl till godo i verksamhet, vilket också ligger till grund för den framgång företaget visat på kort tid. Genom sitt stora idrottsintresse kunde han snabbt bli en del av det nya landet, Sverige. Företagets grundvalar vilar på att skapa sysselsättning i sitt gamla hemland.

Mouddar Kouli erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Nystart för 2020 för att kombinera nya handelsformer och med att stödja behövande kvinnor i ett svårt krigshärjat land.[1] Årets Nystart – priset delas ut till en företagare nyligen startat ett företag med begränsade resurser. Företagaren ska ha tillvaratagit sina tidigare erfarenheter i sitt gamla hemland och förverkligat dem i Sverige.

Årets Pionjär – utmärkelse delas ut till en företagare som kan påvisa kontinuerlig tillväxt och har flera anställda. Företaget ska fortsättningsvis kunna visa på tillväxt. Företagaren ska påvisa att hen tagit företag till en ny nivå inom sin bransch. Företaget ska ha varit verksamt i över fem år och löpande påvisa att resurser avsatts för fortsatt expansion och vidareutveckling.

Året Unga Pionjär – utmärkelsen delas ut till en yngre entreprenör och har minst en förälder med utländsk bakgrund. Företagets affärsidé ska visa på tillväxtmöjligheter och hålla en hög innovationsgrad.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.