2023-02-22 13:46Pressmeddelande

InvestEU: EIF och Almi tecknar avtal om att garantera 211 miljoner euro i nya lån till SME i Sverige

Sara Brandt, vice vd AlmiSara Brandt, vice vd Almi

  • Almi är det första finansiella institutet i Sverige som tecknar ett InvestEU-garantiavtal med EIB Group i syfte att stödja innovations-, hållbarhets- och mikrofinansieringsprojekt.
  • Samarbetet förväntas påskynda den gröna omställningen för många svenska företag.

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Almi har undertecknat det första avtalet som stöds av InvestEU i Sverige. Avtalet innebär att 211 miljoner euro kan utbetalas i lån till små och medelstora företag samt mikroföretag i hela Sverige. Enligt avtalet kommer EIF att tillhandahålla tre särskilda garantier som är inriktade på olika policyområden.

InvestEU:s hållbarhetsgaranti kommer att stödja cirka 58 miljoner euro i nya lån till små och medelstora företag för att bidra till Europas gröna omställning. Tack vare garantin kommer Almi att kunna fortsatt bidra i omställningen till en grön och hållbar ekonomi genom att stödja gröna och inkluderande investeringar.

Ytterligare 51 miljoner euro i lån kommer att göras tillgängliga inom ramen för InvestEU:s innovations- och digitaliseringsgaranti för att stödja företag som utvecklar och introducerar nya produkter, tjänster och processer. Genom denna garanti kommer Almi att ytterligare kunna bidra till utvecklingen och tillväxten i innovations- och digitaliseringsdrivna företag genom att förbättra tillgången till finansiering av forsknings- och innovationsintensiva små och medelstora företag, samt stödja införandet av digital teknik och omställning.

InvestEU:s mikrofinansieringsgaranti kommer att innebära 102 miljoner euro i nya lån med förmånligare villkor till mikroföretag. Detta kommer att förbättra tillgången till finansiering för företag som generellt har svårt att få tillgång till krediter.

"Jag är mycket glad över att tecknat vårt första InvestEU-garantiavtal i Sverige med Almi. Affären gör det möjligt för Almi att öka sin utlåning till små företag och bidra till att främja innovation, digitalisering och grön omställning. Almi är en väletablerad partner för finansiering av svenska små och medelstora företag, nystartade företag och mikroföretag, och en nära partner till EIF. Vi är mycket glada över att bygga vidare på denna starka relation för att kunna ge nytt stöd till svenska företag under dessa utmanande tider.''
Marjut Falkstedt, EIF:s nya verkställande direktör (sedan den 1 januari 2023).

"Små och medelstora företag har länge varit Europas tillväxtmotor. Nu kan de också driva på vår gröna omställning. Det gläder mig att InvestEU, tack vare avtal som detta, spelar en viktig roll för att förse innovativa företag i Sverige med den finansiering de behöver för att fullt ut anamma den gröna omställningen.” Paolo Gentiloni, EU-kommissionär.

Det här avtalet kommer att stärka vårt fortsatta fokus på att tillhandahålla kompletterande finansiering och stöd för att växa och utveckla svenska små och medelstora företag inom hållbarhet, innovation, digitalisering och mikroföretagande. Almi sätter stort värde på det långvariga samarbetet och partnerskapet med EIF och med våra gemensamma insatser kunna investera i hållbar omställning och tillväxt." Sara Brandt, vice vd Almi.

Bakgrund
Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av EIB Group. Dess centrala uppdrag är att stödja Europas mikroföretag, små och medelstora företag genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF utformar och utvecklar riskkapital och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som specifikt riktar sig till detta marknadssegment. I denna roll främjar EIF EU:s mål till stöd för innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen avgörande långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel till stöd för en hållbar ekonomi. Det bidrar till att generera ytterligare investeringar i linje med EU:s politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given, den digitala omställningen och stöd till små och medelstora företag. InvestEU samlar alla EU:s finansieringsinstrument under ett tak, vilket gör finansieringen av investeringsprojekt i Europa enklare, effektivare och mer flexibla. Programmet består av tre komponenter: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden genomförs genom finansiella partner som investerar i projekt som använder EU-budgetgarantin på 26,2 miljarder euro. Denna garanti ökar deras kapacitet att bära risker och mobiliserar därmed minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Almi AB investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

Presskontakter

EIB Group: Tim Smit, Tel: +352 691286423, t.smit@eib.org

Almi: Joakim Liljeberg, Tel: +46 722046029, joakim.liljeberg@almi.se

Europeiska kommissionen: Flora Matthaes, Tel: +32 229 83951, flora.matthaes@ec.europa.eu


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi AB investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 


Kontaktperson

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi