2024-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten på ledande positioner backar i Västmanland

Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län). Foto: Henrik MillMikael Fällman, vd Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län). Foto: Henrik Mill

Jämställdheten på ledande positioner backar i Västmanland

Årets styrelsekartläggning från Almi visar långsam förändring i Västmanland gällande jämställdheten avseende ledande positioner i näringslivet. I flera avseenden backar dessutom utvecklingen jämfört med föregående års statistik. Andelen företag med kvinna som VD ligger på 13 % vilket är en minskning jämfört med 2023 då motsvarande siffra låg på 16 % i länet. Detta visar en färsk rapport som Almi tagit fram i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars.

- Vi ser här i Västmanland att ungefär vart sjätte företag är jämställt, det är fortfarande alldeles för lågt. Endast 13 procent av de regionala bolagen som ingår i kartläggningen har en kvinna som vd och vi ser också att vi i Västmanland har en lång bit kvar innan vi når mer jämställdhet i styrelserummen, säger Mikael Fällman vd på Almi Mälardalen.

- Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, men att bryta igenom gamla föreställningar verkar ta tid. Vi på Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling och i vår rådgivning lyfter vi ofta frågan om att ha ett aktivt styrelsearbete. Potentialen är enorm och vi vet att det finns många kvinnor med både erfarenhet och styrelseutbildning som är möjliga att rekrytera, tipset vi brukar ge då är att leta utanför befintliga nätverk. Det finns ingenting att förlora, tvärt om, avslutar Mikael Fällman.

Nyckeltal Västmanland (jämfört med föregående år)

Andel företag med kvinna som vd: 13 % (16 %)

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 39 % (40 %)

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 12 % (17 %)

Här finns rapporten i sin helhet: www.almi.se/styrelsekartlaggning

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden
Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län)
Mikael Fällman

Relaterad media