2024-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten på ledande positioner i Örebro län har en långsam utveckling

Årets styrelsekartläggning från Almi visar långsam förändring i Örebro län gällande jämställdheten avseende ledande positioner i näringslivet. Andelen företag med kvinna som VD ligger på 12 % vilket är en liten ökning jämfört med 2023 då motsvarande siffra låg på 11 % i länet. Detta visar en färsk rapport som Almi tagit fram i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars.

- Vi ser här i Örebro län att ungefär vart sjunde företag är jämställt, det är fortfarande alldeles för lågt. Endast 12 procent av de regionala bolagen som ingår i kartläggningen har en kvinna som vd och vi ser också att vi i länet har en lång bit kvar innan vi når mer jämställdhet i styrelserummen, säger Mikael Fällman vd på Almi Mälardalen.

- Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, men att bryta igenom gamla föreställningar verkar ta tid. Vi på Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling och i vår rådgivning lyfter vi ofta frågan om att ha ett aktivt styrelsearbete. Potentialen är enorm och vi vet att det finns många kvinnor med både erfarenhet och styrelseutbildning som är möjliga att rekrytera, tipset vi brukar ge då är att leta utanför befintliga nätverk. Det finns ingenting att förlora, tvärt om, avslutar Mikael Fällman.

Nyckeltal Örebro län (jämfört med föregående år)

Andel företag med kvinna som vd: 12 % (11 %)

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 39 % (38 %)

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 12 % (12 %)

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:
121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.

64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län)
Mikael Fällman
Annacarin Krum-Hansen
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Annacarin Krum-Hansen

Relaterad media