2024-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten stagnerar i styrelserummen

Jan Sinclair, tf. vd och koncernchef AlmiJan Sinclair, tf. vd och koncernchef Almi

Årets styrelsekartläggning från Almi visar samma andel kvinnor i företagens styrelser som föregående år. Undersökningen visar även att det är oförändrat avseende företag med jämställda styrelser och andel företag som har minst en kvinna i styrelsen. Likadant är det för andelen kvinnor som håller i ordförandeklubban, som ligger på samma nivå som föregående år. Årets enda ökning är andelen företag som har en kvinna som vd, den stiger med endast en procentenhet.

- Årets styrelsekartläggning visar att utvecklingen har rent av stagnerat. Resultaten från forskning visar tydligt nyttan med jämställda styrelser och Almi ser ett stort värde i att kontinuerligt lyfta fram fakta som gynnar mångfald och tillväxt. Styrelsekartläggningen presenteras i år för nionde gången och detta är första gången vi står still. Det är hög tid att vi lägger i en högre växel i jämställdhetsarbetet, säger Jan Sinclair, tf. vd på Almi.

- Det är en oroande utveckling eftersom vi inom Almi ser kraften med ett aktivt och jämställt styrelsearbete. I en tid med stark förändring behövs en stor bredd av kompetenser för att tolka omvärlden och vi alla vill göra affärer med och jobba i justa bolag, säger Anna Lundmark-Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen.

Nyckeltal Sverige (föregående år)

- Andel företag med kvinna som vd: 15% (14%)

- Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 41% (41%)

- Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 15% (15%)

- Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 16% (16%)

Här finns rapporten i sin helhet>>

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh
Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi

Relaterad media