2020-12-10 14:00Pressmeddelande

Joachim Karlsson blir ny vd för Almi Invest

Joachim Karlsson har utsetts till ny vd för riskkapitalbolaget Almi Invest. Joachim kommer närmast från en position som Chief Strategy Officer på Bisnode. Tidigare har han bland annat varit partner på riskkapitalbolaget KTH Chalmers Capital och grundare och vd på Focal Point AB.

Joachim Karlsson har en lång och gedigen internationell ledarskapsbakgrund. Han har erfarenhet av alla viktiga delar inom riskkapitalområdet, från framgångsrikt entreprenörskap, till många år som investerare i startups samt ansvarat för förvärvsprocesser i internationella bolag.

Joachim tillträder tjänsten som vd för Almi Invest den 1 februari 2021.

Joachim Karlsson har en bred erfarenhet både av att utveckla företag och arbeta med investeringar. Han är en god ledare med de egenskaper som krävs för att utveckla Almi Invest vidare. Joachim är en lyhörd visionär samtidigt som han är målinriktad. Vi är glada att få välkomna Joachim Karlsson till oss säger Almi Invests ordförande Britta Burreau.

Jag har följt Almi Invests magiska resa från ett nybildat riskkapitalbolag till att nu vara den mest aktiva startupinvesteraren i landet, och med ett mycket gott rykte bland både entreprenörer och investerare. Jag ser fram emot att få leda och utveckla verksamheten till att bli det självklara investeringsbolaget för tidiga startups och skapa ännu bättre förutsättningar för entreprenörer att bygga fantastiska bolag över hela Sverige, säger Joachim Karlsson.

Regeringen förstärkte i våras Almi Invest med 400 miljoner för investeringar i innovativa startups, då tillgången på det privata kapitalet minskar i kristider. Hittills i år har Almi Invest gjort 167 ny- och följdinvesteringar.

Det gläder mig att se att Almi Invest haft en så framträdande roll under pandemin och med rekordhöga investeringsvolymer på närmare 300 miljoner under 2020. För att klara det uppkomna kapitalbehovet i startupsektorn under pågående pandemi, samt stötta den tidiga riskkapitalmarknaden på sikt, så kommer Almi Invest att ta en mycket aktiv investerarroll även under 2021, fortsätter Joachim Karlsson.

För mer information
Joachim Karlsson, tillträdande vd för Almi Invest AB, 070-8213700
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör, Almi Företagspartner AB, 070-3143434

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.