2020-06-26 05:31Pressmeddelande

Närmare dubbelt så många företagslån i Örebro län

Billy Bergåker, vd, Almi MälardalenBilly Bergåker, vd, Almi Mälardalen

Kapitalbehovet hos små och medelstora företag har varit stort under coronakrisen. Det visar en färsk rapport från Almi. Hittills i år har Almi Mälardalen i Örebro län beviljat 152 lån motsvarande 129 mkr vilket är närmare en fördubbling av antalet lån och närmare en tredubbling av utlånade medel jämfört med samma period förra året. Under en tioveckorsperiod efter att Brygglånet lanserades har närmare 3000 företag i hela landet ansökt om Brygglån hos Almi. Inklusive Almis vanliga lån ansökte 5000 företag om lån vilket är mer än det totala antalet ansökningar under ett helt år.

Den 20 mars meddelade regeringen att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kr. En vecka senare lanserade Almi Brygglånet. Ytterligare en åtgärd kom den 20 maj då Almi Invest tillfördes 400 miljoner kronor. Båda dessa åtgärder har varit nödvändiga för att Almi ska kunna möta det stora behovet hos både startups och etablerade företag.

Stort antal ansökningar
Under perioden mars-maj inkom närmare 5000 ansökningar om lån vilket är mer än det totala antalet ansökningar under 2019. Under samma period inkom över 4000 ansökningar om anstånd med amortering av befintliga lån, vilket innebär att en tredjedel av Almis kunder har ansökt om amorteringsanstånd.

Det är huvudsakligen mindre företag som sökt Brygglånet. Åtta av tio företag har färre än 10 anställda. De vanligaste branscherna för Brygglånet är handel, hotell och restaurang, samt tillverkning.

Näringsministern och Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen
- Almi har en viktig roll för att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och mildra coronakrisens effekter på svenska jobb och företag. Vi kan nu se att Almis lån och särskilt Brygglånet har nått ut till många behövande företag, säger Ibrahim Baylan Näringsminister.

- Det är i akuta kriser som Almi verkligen kan spela en avgörande roll för att startups och etablerade företag ska kunna överbrygga den svåra perioden. Efter den akuta krisen kommer återhämtning och en stimuleringsfas. Även i den situationen har Almi en viktig roll att fylla, säger Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen.

Små och medelstora företags lånebehov under coronakrisen
Almi har sammanställt en rapport som baserar sig på information om de företag som ansökt om lån eller amorteringsanstånd under coronakrisen. Framförallt Brygglånet som specifikt har framtagits i syfte att ge företag möjlighet att överbrygga krisen. Syftet är att belysa hur utvecklingen har sett ut och hur Almi har bidragit till företagens fortlevnad.

Rapporten visar volymer, omfattning samt information på en aggregerad nivå om företagen som sökt.

Rapporten finns att hämta här »
Se seminariet där rapporten presenterades här »

För ytterligare information kontakta:
Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen, 021-10 78 04
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.