2023-08-24 11:12Pressmeddelande

Nominera till Sveriges största innovationspris

skapa logga

Stiftelsen SKAPA som delar ut Sveriges största innovationspris, SKAPA-priset inbjuder till att nominera till ”SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith”. Detta pris introducerades 2019 och är på 100 000 kronor och nomineringstiden går ut 15 september 2023. 

Vinnaren får 100 000 kronor

Stiftelsen SKAPA som sedan 1985 lyft fram, uppmärksammat och belönat innovatörer och uppfinnare och därmed främjat svensk innovationsförmåga har 2019 utökat sin SKAPA-prisportfölj och lanserade ett nytt pris, SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith, ett pris som delas ut till minne av utvecklaren Leffe Smith. Priset tilldelas en person vars insats varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång, men som inte är entreprenören. En person vars driv, kunskap och prestigelösa arbetsmoral varit essentiell för projektets framgång. Syftet är att prisa hjältarna bakom kulissen. Personer utan vars outtröttliga engagemang och driv i en utvecklingsprocess inte hade varit möjlig.

Priset är nationellt och delas ut på SKAPA Innovationsgala den 9 november 2023.

Nomineringen stänger den 15 september!

Ansökningsformuläret ligger på stiftelsens hemsida, www.stiftelsenskapa.se


2019 års SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith gick till Gunnar Troili, från företaget Tobii med motiveringen: Gunnar har varit instrumental i Tobiis framgång och i framtagandet av Tobiis produkter. Gunnar har dock sällan eller aldrig fått allmänhetens uppmärksamhet. Han är en utmärkt representant för de personer som varit avgörande för att ett projekt som nått kommersiell framgång men som inte är entreprenören.

2020 års SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith gick till Emma Nehrenheim, från företaget Northvolt.   

Med Northvolts återvinningssatsning Revolt leder Emma en startup i en startup. Emma och hennes team arbetar med en process som beräknas bidra till att återvinning av batterier möjliggörs i industriell skala. Processen kommer därmed att bli en avgörande insats för miljön. Inget av detta hade varit möjligt utan Emmas ledarskap och vision.

2021 års SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith gick till Per-Erik Kristensson från företaget Infobric.

Per-Erik har en mycket bred teknisk kompetens och är en person som alltid ser till att djupdyka i sina processer. Han levererar alltid ett perfekt resultat, utan att ta någon som helst plats eller med behov av bekräftelse. Han ser alltid till att ta sig tid för att hjälpa till och säkerställa att lösningen blir så bra som möjligt för bolaget och sina kollegor. Per-Erik är en sann ”osynlig” hjälte för Infobric. Med detta pris hoppas vi att han får den stjärnglans och uppskattning han förtjänar.

2022 års SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith gick till Kristian Sloth Lauszus från företaget Candela AB, Lidingö.

Med sin unika kompetens och hårda arbete har Kristian möjliggjort för Candela att förverkliga ambitionen att bidra till den globala gröna omställningen med fossilfria båtar. Det är få på Candela som kan båtarna så väl som Kristian – som nyexaminerad ingenjör utvecklade han den mjukvara som ligger till grund för flygkontrollsystemet i Candelas banbrytande båtar. Han är en innovatör och en do-er som slitit utanför rampljuset och fått otroliga saker att hända. Kristian är oersättlig i företaget och en förebild för alla på Candela.


För mer information, kontakta:

Bo Hallgren, projektledare, 070-665 04 83, projektledare@skapapriset.se


Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och PRV.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi