2021-05-07 10:11Pressmeddelande

Ny affärschef till Almi Mälardalen

Johanna Landin tillträdde den 1 maj som ny affärs- och kontorschef (Västerås) för Almi Mälardalen. Johanna har en 20 år lång erfarenhet inom bank, bland annat som kontorschef på flera av Handelsbankens kontor i Västerås. Senaste året har Johanna varit konsult på Almi Mälardalen och arbetat med både finansiering och affärsutveckling. Johanna blir med sin erfarnhet en viktig del i Almis uppdrag att främja företagande och tillväxt i de lokala företagen.

- Jag ser fram emot att få fortsätta jobba med det härliga gänget på Västeråskontoret! Med min bakgrund inom bank ser jag förstås hur vi tillsammans kan fördjupa det fina samarbetet vi har med bankerna i regionen, en av våra absolut viktigaste samarbetspartners. Utöver det ser jag fram emot att få lära mig mer om, och vara med att vidareutveckla, övriga delar i det företagsfrämjande systemet. Vi har redan idag ett bra samarbete med exempelvis högskolan, Create, Nyföretagarcentrum och Handelskammaren men det är något vi alltid kan fördjupa för att skapa ett ännu bättre klimat för det lokala näringslivet, säger Johanna Landin.

I sin roll som affärs- och kontorschef kommer Johanna Landin att ansvara för det regionala Almibolagets operativa verksamhet i Västmanland. Därtill blir hon chef för Västeråskontoret med ca 20 medarbetare.

- Jag är såklart väldigt glad över rekryteringen av Johanna. Hon har helt rätt egenskaper för vår verksamhet och kommer bidra med både erfarenhet och nytänk till det redan starka teamet i Västerås. Jag ser fram emot att få jobba med Johanna, att få se henne utveckla Almi och bidra till att stärka företagen i Västmanland, avslutar Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen.

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Johanna Landin
Affärschef och Kontorschef Västerås, Almi Mälardalen
Johanna Landin