2021-11-15 12:00Pressmeddelande

Prisutdelning av Årets Nybyggare

Varför hedras så sällan duktiga, ambitiösa och framgångsrika individer med utländsk bakgrund. Dessa är de främsta förebilderna för unga nya svenskar.

Med Priset hedrar vi dessa, vår tids Nybyggare, och visa upp den företagsamhet och entreprenöriella kraft som finns bland de som nyligen kommit till Sverige och startat samt utvecklat ett framgångsrikt företag. En kraft som Sverige såväl behöver. En kraft som borde ses som samhällets stöttepelare.

H.M. Konungen delar ut priset i tre kategorier, Årets Nystart, Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär[1].

Dag: 17 november 2021
Tid: Kl. 14.00, platserna skall vara intagna senast kl. 13:45
Plats: Bernadottebiblioteket, Kungliga Slottet

Ceremonin förrättas av H.M. Konungen.

Efter utdelningsceremonin ges tillfälle för media att intervjua pristagarna och övriga medverkande.

Presskontakt: Kungl. Hovstaternas informationsavdelning, e-post: press@royalcourt.se

För mer information kontakta:
Rafael Bermejo
Grundare IFS samt Nomineringskommittén ständige sekr. Tel.  0706 - 399121
http://www.aretsnybyggare.se/[1] Årets Nystart – priset delas ut till en företagare nyligen startat et företag med begränsade resurser. Företagaren ska ha tillvaratagit sina tidigare erfarenheter i sitt gamla hemland och förverkligat dem i Sverige.

Årets Pionjär – utmärkelse delas ut till en företagare som kan påvisa kontinuerlig tillväxt och har flera anställda. Företaget ska fortsättningsvis kunna visa på tillväxt. Företagaren ska påvisa att hen tagit företag till en ny nivå inom sin bransch. Företaget ska ha varit verksamt i över fem år och löpande påvisa att resurser avsatts för fortsatt expansion och vidareutveckling.

Året Unga Pionjär – utmärkelsen delas ut till en yngre entreprenör och har minst en förälder med utländsk bakgrund. Företagets affärsidé ska visa på tillväxtmöjligheter och hålla en hög innovationsgrad.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.