2023-02-28 07:52Pressmeddelande

SKAPA söker 2023 års bästa uppfinnare och innovatör

2023 kommer SKAPA att dela ut över 1,3 miljoner kronor. Särskilt pris till årets unga innovatör.

– Sverige har genom åren hållit sig i framkant när det gäller innovation. Stiftelsen SKAPA vill genom att premiera, lyfta fram och belöna nya uppfinningar och innovationer skapa en bättre värld och samtidigt bidra till att Sverige fortsätter med att ligga i framkant och är ett av de mest innovativa länderna i världen säger förutvarande landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Stiftelsen SKAPA uppmanar idérika människor att tävla om SKAPA-priset. Unga, födda mellan 1993 och 2003, tävlar också om SKAPA-talang för unga innovatörer. Ansökan fylls i direkt på stiftelsens hemsida.

Även i år delar stiftelsen ut ett nationellt pris, SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith, på 100 000 kr till en person som bedöms vara en bra förebild. Nominering/ansökan på hemsidan senast 15 september.

I över 35 år har stiftelsen SKAPA delat ut SKAPA-priset.

Förra årets vinnare av SKAPA-priset blev Samer Issa från Västra Götalands län. 

Han har utvecklat NANO TEXTILE, en adaptiv textilkomponent som bygger på en teknisk textil som gör det möjligt att styra vissa textilprodukter till mindre och större storlekar. Textilen är vävd med tråd av värmekrympande polymermaterial och tråd av ett ledande material där en elektrisk ström leds genom textilen för att ändra dess storlek.

Enkelt att söka

Intresset för SKAPA priserna ökar för varje år och i år hoppas SKAPA på fler tävlande än någonsin. Det är enkelt att delta när allt sker digitalt. Ansökningsformuläret ligger på stiftelsens hemsida,  www.stiftelsenskapa.se. Man kan söka själv eller nominera någon annan.

Unga lovande uppfinnare

Alla födda mellan 1993 och 2003 har också möjlighet att tävla om SKAPA-talang för unga innovatörer. Förra året vann Hannah Lohk från Stockholms län för MedsBag – Ryggsäck som höjer livskvaliteten för barn med kroniska tillstånd.

– Det är viktigt att uppmärksamma unga innovatörer i ett tidigt skedde för att öka deras intresse samt ge dem möjligheter till fortsatt engagemang och fokus kring större innovationsprojekt i framtiden. Vi vill nå unga och särskilt fler kvinnliga innovatörer som vill förverkliga sina idéer, säger förutvarande landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Pristagare på länsnivå

Det första steget i urvalsprocessen sker på länsnivå, där en regional SKAPA-jury bestående av representanter från länsstyrelser, Science Parks, Almi Företagspartner, lokala uppfinnarföreningar och andra regionala aktörer utser länsvinnare. En länsvinnare för SKAPA-priset och en länsvinnare för SKAPA-talang för unga innovatörer utses. I de större länen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne utses två vinnare i respektive kategori. Länsvinnarna går sedan vidare för att delta i tävlingen på den nationella nivån där den nationella juryn utser årets nationella pristagare.

I varje län hålls en länsprisutdelning med landshövdingen som prisutdelare. Där delas priser på minst 10 000 kronor ut till varje länsvinnare.

Nationell bedömning och prisutdelning

I Stockholm den 9 november får länsvinnarna chansen att göra en kort, publik, presentation (pitch) av sitt projekt som då bedöms av en kvalificerad panel. Ett pitchpris utdelas till den bästa pitchen.

Utdelning av priserna sker i år i Gyllene salen i Stockholms Stadshus den 9 november 2023 på kvällen under SKAPA Innovationsmingel 2023. På minglet kommer bland annat att delas ut 500 000 kronor till årets vinnare av SKAPA-priset, 250 000 till SKAPA-talang för unga innovatörer och 100 000 kr till SKAPA-förebild.

Mer information bland annat om tidigare års länsvinnare finns på stiftelsens hemsida, www.stiftelsenskapa.se.

För mer information, kontakta:

Bo Hallgren, projektledare, 070-665 04 83, projektledare@skapapriset.se


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.