2022-05-05 05:30Pressmeddelande

Sohana Josefsson tillträder som ny HR, marknad & kommunikationsdirektör på Almi

Sohana Josefsson kommande HR, marknad & kommunikationsdirektör AlmiSohana Josefsson kommande HR, marknad & kommunikationsdirektör Almi

Sohana Josefsson har rekryterats till Almi i rollen som HR, marknad & kommunikationsdirektör. Sohana kommer närmast från Cramo Group där hon har rollen som Director Group Staff Functions (Marketing, Communications, HR, Sustainability). Hon har även erfarenhet av statligt ägt bolag sedan sin tid på som HR- och kommunikationsdirektör på Green Cargo. Sammantaget har Sohana flerårig erfarenhet av att leda kombinerade HR- och kommunikationsavdelningar.

–  Vi har haft en rekryteringsprocess med många kvalificerade sökande. Nu är vi mycket glada över att Sohana Josefsson tillträder som HR, marknad och kommunikationsdirektör på Almi. Med sin erfarenhet och kompetens kommer hon att bli en stor tillgång för Almi, säger Britta Burreau, vd Almi.

–  Jag är jätteglad över att ha fått förtroendet att axla uppdraget som ny HR, marknad & kommunikationsdirektör. Det känns fantastiskt att få vara en del av ett bolag vars verksamhet bygger på att utveckla företag och verka för hållbar tillväxt! Det finns mycket att sätta sig in i och jag ser fram emot att med de erfarenheter som jag har med mig i bagaget bidra till Almis fortsatta utveckling, säger Sohana.

Sohana tillträder i rollen som HR, marknad & kommunikationsdirektör på Almi den 22 augusti.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.