2021-11-09 08:18Pressmeddelande

Stiftelsen SKAPA delar ut sitt SKAPA-pris på årets digitala SKAPA prisutdelning. Vinnaren får 500 000 kronor.

SKAPA Innovationsgala är även i år digital pga Coronoa-pandemin.

Den startar den 11/11 kl. 18 och kan följas via en länk som finns på stiftelsens hemsida www.stiftelsenskapa.se.

Alla sökande har deltagit i en länstävling där vinnarna i varje län fått ett länspris. I alla län får de två vinnarna, en för SKAPA-priset och en för SKAPA-priset för unga innovatörer, 10 000 kronor var. Nu är det dags för den nationella tävlingen med prisutdelning vid SKAPA Innovationsgala.

Totalt utdelas över en miljon kronor.

För mer information, kontakta:

Bo Hallgren, projektledare, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com

Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av ALMI Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och PRV.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.