2019-01-04 09:18Pressmeddelande

Svagare konjunktur enligt bankcheferna

En majoritet av Sveriges bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas under 2019. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Två av tre bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. Det är en markant ökning jämfört med förgående mätning som genomfördes i september.

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Bankernas utlåning till små och medelstora företag låg under 2018 på en fortsatt hög nivå. Under årets sista kvartal uppgav 41 procent av bankkontoren att företagsutlåningen ökat. En majoritet av bankkontorscheferna tror också på en fortsatt hög utlåning till företag under 2019. Men synen på den framtida utlåningen är mindre positiv jämfört med septembermätningen. På ett års sikt tror närmare 54 procent på en ökad utlåning, vilket är 4 procent mindre jämfört med föregående mätning.

Antalet som anger att den ökade utlåningen är problemorienterat, t.ex. lönsamhets och likviditetsproblem ökar från 14 till 26 procent. Men en klar majoritet, 74 procent, uppger att den ökade utlåningen är tillväxtorienterat, dvs att företagen har en förväntan om ökad tillväxt.

  • Det är dubbla budskap i undersökningen. Bankerna tror på en fortsatt hög utlåning till företag samtidigt som man förutser en svagare konjunktur. Ofta finns det en övertro på kommande utlåning i den egna verksamheten. Man borde sänka förväntningarna då man förutspår en avmattning i konjunkturen, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Fler bankkontorschefer uppger att det har blivit svårare för företagen att få lån och 11 procent av bankkontorscheferna anger att antalet avslagna kreditförfrågningar har ökat. Den vanligaste orsaken till en avslagen kreditansökan är ”bristfällig affärsidé”.

De vanligaste branscherna är ”bygg och anläggning” samt ”tillverkningsindustri”. Vanligaste användningsområden är investering i rörelsefastighet och som rörelsekapital.

Företagen utvecklas väl

Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten har utvecklats under årets sista kvartal.

60 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.

25 procent uppger att viljan att anställa ökat.

Både procenttalen är en minskning jämfört med föregående kvartal.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 22 november – 14 december 2018. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, december 2018, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Ämnen: Almi

Om Almi

Välkommen till Almis pressrum! Här hittar du pressmeddelanden från Almi Företagspartner AB och Almis regionala bolag. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet. Under pressmaterial hittar du högupplösta bilder på vd:ar och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region. Här kan ni ta del utav Almi Invests pressrum.