2019-10-17 07:44Pressmeddelande

Sveriges mest aktiva företagsutvecklare fyller 25 år

Almi fyller 25 år!

Almi firar 25-års jubileum. Sammanlagt 80 000 lån, 600 portföljbolag och 300 000 insatser inom affärsutveckling, det är facit efter 25 års verksamhet.

Almi bildades 1994. I efterdyningarna av finanskrisen i början på 90-talet ville man ha en stark aktör som skulle bidra till företagens tillväxt och utveckling över hela landet. Till sitt förfogande hade Almi en lånefond samt en kompetent och erfaren personal.

Oavsett konjunkturläget har det alltid funnits en stor efterfrågan på Almis tjänster. Volymerna i Almis verksamhet har stadigt ökat samtidigt som verksamheten effektiviseras. Sedan starten har Almi beviljat 80 000 lån, investerat i 600 portföljbolag och genomfört 300 000 affärsutvecklingsinsatser.

Varje år har effekterna följts upp. Undersökningarna visar att Almis kund- och portföljföretag vid i princip alla mätningar har utvecklas bättre än jämförbara företag. Almis varumärke är idag välkänt och förknippas med tillväxt i företag.

Almi är unikt på många sätt. Den marknadskompletterande rollen innebär att Almis tjänster erbjuds enbart när den kommersiella marknaden är otillräcklig. Den regionala närvaron, och förståelsen för företagandets villkor regionalt, nationellt och internationellt är också unik.

  • Vi är väldigt glada över att ha fått vara med och förse så många tillväxtföretag med finansiering och affärsutveckling i skeden där detta varit avgörande för deras fortsatta utveckling, säger Almis vd Göran Lundwall. Jag är mycket stolt över att Almi nu är ”Sveriges mest aktiva företagsutvecklare”.

Mer om Almis jubileum här:

www.almi.se/25


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.