2021-10-14 05:30Pressmeddelande

Utlåningen till företagen i Västmanland förväntas öka

Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län). Foto: Henrik MillMikael Fällman, vd Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län). Foto: Henrik Mill

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. Även i Västmanland förväntas utlåningen öka.

Bankernas utlåning i riket som helhet ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg och anläggning.

- Utlåningen i Västmanland har stabiliserats efter krisen och liknar nu ett normalår. Vi ser samtidigt att fler och fler diskuterar förvärv och investeringar. Därför tror vi det kommer att ske en ökning vad gäller utlåningen, säger Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen.

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

- Vi tror på en stark konjunkturutveckling. Det finns förstås orosmoln på makroekonomisk nivå och utmaningar vad gäller brist på kompetens i många sektorer. Vi ser också en brist på material och komponenter till bland annat byggbranschen. Nyföretagandet i länet har minskat något i jämförelse med 2020, och vad gäller konkurser ser vi också en minskning, säger Mikael Fällman.

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen. Sju av tio bankkontor svarar att företagen ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

Hållbara affärsmodeller allt viktigare

Efter pandemin har många företag börjat undersöka hur de kan göra sina affärer mer hållbara ur ett ekonomiskt, miljömässigt såväl som socialt perspektiv.

- Vi satsar mycket på omställning, både med digitalisering, internationalisering och hållbarhetsfrågor. Det är ett starkt fokusområde och vi avsätter mycket resurser för att möta företagens behov av att ställa om. Bland annat erbjuder vi rådgivning och affärsutvecklingscheckar. Vi erbjuder även ett grönt lån med fokus just på omställning och andra hållbarhetsvinster, säger Mikael Fällman.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden
Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län)
Mikael Fällman