2023-11-08 10:38Pressmeddelande

Värmländsk specialisering gav A-match internationell spets

Alla de pitchande bolagen som sökte kapital på investerareventet A-match i Karlstad. Alla de pitchande bolagen som sökte kapital på investerareventet A-match i Karlstad.

Höstens A-match blev en spännande mix av värmländska specialiteter och internationella bolag. Investerarforumet lockade denna gång bolag från både Finland, Danmark och Kanada. 

Drygt 80 investerare lockades till A-match i Karlstad för att se de åtta noggrant utvalda bolagen pitcha. Trots ett rekordstort antal internationella bolag fanns samtidigt en tydlig regional touch, då en majoritet av bolagen har koppling till Värmlands utpekade nischer inom smart specialisering.

Fyra av bolagen (Hejmas, Ecopals, Nordic AI Solutions och MeWe&You) är också en del av regionens två acceleratorer för startups Sting Bioeconomy och DigitalWell Ventures, med fokus på skoglig bioekonomi respektive digital hälsoinnovation.

Kanadensiskt bolag i Karlstad för att stanna

Den mest långväga gästen, kanadensiska Hejmas, erbjuder en process för att producera pappersmassa som radikalt minskar koldioxidutsläpp och vattenförbrukning. Värmlands fokus och kompetens inom bioekonomi har också resulterat i att bolaget förbereder en permanent flytt över Atlanten – från Calgary till Karlstad.

– Sverige är känt för pragmatiskt risktagande vid investeringar och sitt innovationsklimat. Här finns också en stark koppling mellan jordbruks- och skogsindustrin som är viktig för oss. A-match har verkligen varit fantastiskt och svenska företag är väldigt mottagliga för vår produkt. Vi känner oss lite som rockstjärnor och har fått över tio intressanta leads till investerare, säger Marek Hejduk, vd för Hejmas, som dessutom under eventet landade en investering.

Från health tech-segmentet kom finländska Nordic AI Solutions, som utvecklat ett AI-drivet röst-till-text-verktyg som omvandlar samtal mellan läkare och patient till patientanteckningar, vilket eliminerar behovet av manuell dokumentation, och ger läkare mer tid att möta patienter.

Dansk innovation som kan hindra drunkningstillbud

Det tredje internationella inslaget, danska SWÖM, har utvecklat smart sensorteknik som integreras i badkläder. Vid fara blåser plaggen automatiskt upp sig och för användaren säkert till ytan. Den potentiellt livräddande teknologin har fått stöd av Danska Innovationsfonden.

– A-match har ett extremt fokus på förberedelser av detaljer, så det är oerhört imponerande på det sättet. Och vi tar med oss åtminstone fyra intressanta diskussioner med olika investerare, säger Niclas Ekdahl, vd för SWÖM.

Tre värmländska bolag i internationell konkurrens

Trots ett högt söktryck och internationell konkurrens till A-match fanns ändå ett starkt ”hemmalag”, där tre av bolagen har sitt säte i Värmland. Alla dessutom med koppling till nämnda nischer inom hälsa och skoglig bioekonomi.

  • Nature Station hjälper arbetsplatser att skapa framtidens hälsorum, bland annat genom en modul som möjliggör motion genom naturmiljöer och digitala promenadmöten med AI-assistans.
  • Ecopals har utvecklat ett nytt byggmaterial gjort på formpressat papper för hållbara, lätta och starka möbler, med samma styrka som traditionella byggmaterial men med radikalt minskad materialåtgång.
  • Inshore har designat en 3D-printad segelbåt med fällbar mast, köl och roder som förenklar sjösättning och transport. Det ger seglare ökade valmöjligheter att enkelt pröva nya farvatten.
Starkt nätverk av investerare

Totalt sett erbjöd startfältet av bolag ett starkt erbjudande till investerarna som besökte A-match. En av dem var Kristoffer Kullberg, Key In, som tidigare investerat i en handfull bolag från tidigare upplagor av A-match.

– Det här var en väldigt bra mix på årets A-match, och jag kan nog se att flera av de här bolagen kan lyckas. A-match har alltid proffsiga presentationer och en proffsig produktion, vilket gör det till välinvesterad tid för oss som besöker eventet, säger Kristoffer Kullberg, som bokat in nya möten med ett av de medverkande bolagen.

Samarbete mellan nio aktörer

Bakom A-match står Almi Värmland, Almi Invest Norra Mellansverige, Nordea, Sting Bioeconomy, Karlstads universitet, Paper Province, DigitalWell Ventures, Compare och Region Värmland. Investerarforumets syfte är att skapa en arena där både regionala, nationella och internationella bolag och investerare kan mötas – med Värmland som bas.

Här kan du läsa mer om alla åtta bolagen som pitchar på A-match>>Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh