2021-09-07 13:14Pressmeddelande

Vinnarna av årets SKAPA-pris för Uppsala län är korade

Mamduh Halawa vinnare av årets regionala ‘SKAPA-talang för unga innovatörer’-pris och Markus Holmberg vinnare av årets regionala SKAPA-pris.Mamduh Halawa vinnare av årets regionala ‘SKAPA-talang för unga innovatörer’-pris och Markus Holmberg vinnare av årets regionala SKAPA-pris.

Årets SKAPA-pris tillfaller PeptiSystems, med Markus Holmberg i spetsen. Årets SKAPA-talang, priset för unga innovatörer, tilldelas Mamduh Halawa på företaget Zeeds App AB. Vinnarna kommer att representera Uppsala län i den nationella SKAPA-tävlingen i Stockholm den 11 november.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina uppfinningar.

 

Årets regionala SKAPA-pris tilldelas:

Markus Holmberg, drivande i företaget PeptiSystems AB, som har utvecklat en ny patentsökt generation av automatiserade instrument för läkemedelstillverkning. Dessa instrument, som baseras på ”flowthrough column”-teknik, effektiviserar syntetisering och tillverkning av peptider/oligonukleotider i stor skala. Dessa föreningar utgör grundstenarna i väldigt många nya läkemedel. Instrumentet mer än halverar koldioxidutsläppen genom betydligt lägre förbrukning av lösningsmedel. Detta kommer att förbilliga och snabba på framtagandet av nya läkemedel.

 

Årets regionala ‘SKAPA-talang för unga innovatörer’-pris tilldelas:

Mamduh Halawa och företaget Zeeds App AB, som har utvecklat appen Zeeds som hjälper människor att skapa meningsfulla vanor för att stärka deras psykiska hälsa. Appen, som är ett unikt utformat terapeutiskt verktyg, är en uppskalning av psykologisk forskning inom motivation och vaneskapande och har sitt ursprung från terapiformen ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Appen har stora möjligheter att få genomslag på den enorma och växande självhjälpsmarknaden som idag globalt omsätter ca 30 miljarder USD.

Priset delades ut av Uppsala läns landshövding Göran Enander den 7 september 2021 kl. 11.00 på Uppsala slott. Den nationella finalen äger rum i Stockholm den 11 november.

 

Juryn för SKAPA-priset i Uppsala län består av Olle Jonsson (ordförande), Anette Widén och Joakim Fichtel, Almi Företagspartner Uppsala AB, Christel Benfalk, Länsstyrelsen Uppsala samt Kjell Magnusson, Uppsala Idé-och Uppfinnarförening.

 

Kontaktuppgifter till årets vinnare
Markus Holmberg

PeptiSystems, 0701769001   markus.holmberg@peptisystems.com

Film med pristagaren Markus Holmberg: https://youtu.be/p9x1hU3BgCE

 

Mamduh Halawa

Zeeds App, 076 55 24 191   mamduh@zeedsapp.com

Film med pristagren Mamduh Halawa: https://youtu.be/Nu2ov3yU0Qc

 

Årets prisutdelning går att titta på här: www.almi.se/uppsala/skapa-priset-2021/

 

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Ywonne Bölja
Marknad & Kommunikation, Almi Uppsala
Ywonne Bölja