2021-11-11 18:10Pressmeddelande

Vinnarna av Sveriges största uppfinnarpris utsedda

Skapa priset 2021

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA-priset, är Roger Danielsson från Dalarnas län.

Han har utvecklat ett system ”GREEN BUFFERS” – som ger en förbättrad krocksäkerhet för tåg. Problemen med dagens utrustning är att all nödvändig energi inte hinner hanteras vid en krock, då hela tidsförloppet är mycket kort vilket kan leda till okontrollerade urspårningar vid tågkollision.  

Roger Danielsson tilldelades årets SKAPA-pris på 500 000 kr på SKAPA prisutdelning som hölls digitalt på kvällen den 11 november 2021.

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda säger Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand.

Den nya produkten bidrar till ökad säkerhet vid tågkrock genom att synkronisera och optimera fördelningen av energiupptagningen genom hela tåget, så att alla vagnars energiabsorbenter simultant och mycket snabbt involveras samtidigt. Detta gör det möjligt för tågen att hålla sig kvar på spåren genom en mer kontrollerad strukturell deformation, vilket även leder till en utökad passagerarsäkerhet

– Innovatörer och uppfinnare är bland de viktiga pelarna som bär Sveriges framtid på sina axlar. Deras goda insatser har genom tiderna bidragit till utveckling och tillväxt. SKAPA-priset delas ut årligen för att lyfta fram, stödja och hedra Sveriges bästa innovatörer och uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter SKAPA ordförande Minoo Akhtarzand.

Vidare utdelades ett hedersomnämnande och 50 000 kr till:

  • Lisa Hasselgren från Örebro län för Securifid - Identifieringstjänst för samtalsparter

Vinnarna av SKAPA-priset har tagits fram bland länsvinnarna som efter en uttagningsprocess i alla län förklarats som länsvinnare. En prisutdelning har skett i varje län.

Regionala organisationer som länsstyrelser, Science Parks och Almi Företagspartner har spelat en stor roll i arbetet med att utse länsvinnare.

Stiftelsen SKAPA delar också ut ett innovationspris till personer som är högst 30 år, ”SKAPA-talang för unga innovatörer”.

I år delades första priset på 125 000 kr ut till:

Andrii Krot, Chloe Lin, Iaroslav Domin och Andrii Kobyakovskiy från Kronobergs län för deras ”Adatype” - Tangentbord som anpassar sig till användarens händer.

Andra priset på 75 000 kr delades ut till:

Mamduh Halawa från Uppsala län för hans ”Zeeds” – App som hjälper människor att skapa meningsfulla vanor för att stärka sin psykiska hälsa.

Tredje priset på 50 000 kr delades ut till:

Jacob Hjalmarsson från Östergötlands län för hans ”Arboair Firset Mapper” – Automatiserad skogsanalys.

Syftet med utmärkelsen ”SKAPA-talang för unga innovatörer” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en satsning av VINNOVA.

SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith delades ut för tredje gången och vinnaren blev Per Erik Kristersson från företaget Infobric.

Per-Erik har en mycket bred teknisk kompetens och är en person som alltid ser till att djupdyka i sina processer. Han levererar alltid ett perfekt resultat, utan att ta någon som helst plats eller med behov av bekräftelse. Han ser alltid till att ta sig tid för att hjälpa till och säkerställa att lösningen blir så bra som möjligt för bolaget och sina kollegor. Per-Erik är en sann ”osynlig” hjälte för Infobric. Med detta pris hoppas vi att han får den stjärnglans och uppskattning han förtjänar.

Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

www.stiftelsenskapa.se

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com


JURYNS MOTIVERINGAR

SKAPA-priset på 500 000 kr till Roger Danielsson från Dalarnas län.

Nu och i framtiden är vi beroende av miljövänliga transporter. Spårbunden trafik kommer fortsatt att ha en stor roll i vår infrastruktur. Tåg är tunga och ibland snabba. Gods och persontransporter med tåg kan ibland leda till olyckor som innebär säkerhetsrisker för individer och omgivand natur. När olyckan är framme vet vi att den kan få ödesdigra konsekvenser, personskador, dödsfall och stora materiella skador. GREEN BUFFERS bidrar till ökad säkerhet vid tågkrock. Genom att synkronisera och optimera fördelningen av energiupptagningen genom hela tåget fås en mer utspridd och kontrollerad deformation, vilket gör att tåget kan hålla sig kvar på spåret. Resultatet är ökad passagerarsäkerhet och mindre skador materiellt och på naturen.

***

SKAPA-talang för unga innovatörer på 125 000 kr till Andrii Krot, Chloe Lin, Iaroslav Domin och Andrii Kobyakovskiy från Kronobergs.

I en värld där våra bärbara IT utrustningar blir mer centrala för var dag som går, behöver människan ibland få komma i centrum. ADATYPE skapar tangentbord på tryckkänsliga skärmar på ett sätt som anpassar sig till användarens händer och som dessutom rättar vanliga fel. Att skona allas våra händer kan låta som ett litet steg, men med bärbar IT utrustning överallt ackumuleras den lilla vinsten till en massiv hälsogärning. Företaget ADATYPE gör det som alla pratar om – jobbar helt distribuerat och över landsgränser, där det traditionella kontoret inte längre blir så viktigt och där tidszoner och geografi suddas ut. För ADATYPE är framtiden redan här, när kliver vi andra ombord?

* * *

SKAPA-talang för unga innovatörer på 75 000 kr till Mamduh Halawa från Uppsala län.

Psykisk ohälsa är en stor utmaning både för individen och för samhället. Appen Zeeds är ett verktyg för att möta psykologiska utmaningar, när man känner meningslöshet och maktlöshet, i ett tidigt stadie. Zeeds – App bidrar till att öka möjligheten till självhjälp och individuell utveckling och samtidigt minska trycket på vården. Vinnaren använder etablerad psykologisk forskning och kompletterar det med gamification i en estetiskt tilltalande app. Innovationen har en tydlig praktisk nytta, är enkel och samtidigt långsiktig.

Appen hjälper dig att hitta dina egna centrala värderingar och utveckla beteenden som är i linje med dem. Vartefter du ändrar ditt beteende belönas du med plantor i en virtuell trädgård som du kan få att blomma både i appen och i dig själv.

* * *

SKAPA-talang för unga innovatörer på 50 000 kr till Jacob Hjalmarsson från Östergötlands län.

Vi är beroende av skogen, Sveriges” lungor” och vårt ”gröna guld”. Skogen står för en stor andel av vår koldioxidinlagring och skapar många arbetstillfällen. En välmående skog lagrar koldioxid bättre och ger tillgång till högkvalitativt timmer.  Men skogen hotas inte bara av stormar, torka och bränder utan också av Granbarkborren, vilken är den enskilt största skogsförstöraren. Med Airboair Forest Mapper inventeras skogen med hjälp av drönare, IR-kamera och AI-baserade algoritmer med stor träffsäkerhet. Granbarkborreangrepp upptäcks långt innan skogen tar stor skada. Resultatet ger rätt information tillgänglig i rätt tid för skogsägare att kunna försvara skogens välmående och värde.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.