2019-03-29 15:06Pressmeddelande

Viktig rekrytering i Marita Ljung, ny affärschef på Almi Mälardalen

Marita Ljung, Affärschef och Kontorschef Västerås, Almi MälardalenMarita Ljung, Affärschef och Kontorschef Västerås, Almi Mälardalen

Marita Ljung tillträder den 1 april  som affärs- och kontorschef (Västerås) för Almi Mälardalen. Marita är en känd profil i näringslivet, med bakgrund som chef i bank över 20 år. Under 2010-2014 var Marita statssekreterare på Näringsdepartementet med ansvar för bl.a. entreprenörskapsfrämjande och regional tillväxt. Senast kommer hon från en roll som chef för Public Affairs på Swedbank. Marita blir med sin bakgrund en central kugge i Almis viktiga uppdrag för att främja företagande och tillväxt i de lokala företagen. Marita Ljung tillträder rollen på Almi i Västerås den 1 april.

 

Lång erfarenhet av näringslivsfrågor
- Det känns roligt och spännande att handgripligen få arbeta med det som kombinerar det jag hållit på med under mitt arbetsliv, det vill säga företagande, finansiering och  entreprenörskapsfrämjande. In i rollen tar jag med mig kunskap om företag och näringslivsklimat, kreditgivning och finansiering, kunskap om det offentliga främjandesystemet för företag samt tjugo års erfarenhet av att leda människor, verksamhet och utveckling, berättar Marita Ljung.

- Jag ser fram emot att få lära känna verksamheten och Almis roll och betydelse för att skapa tillväxt. Vi har ett väl fungerande företagsfrämjande system i Västmanland som vi ska vara stolta över – vilket jag förstått att andra län imponerat sneglar på. Det finns fortsatt stor potential i att ytterligare ta plats och utveckla det fungerande samarbetet med Västerås Science Park, Create, Handelskammaren Mälardalen, NyföretagarCentrum, Mälardalens Högskola och andra aktörer som jobbar med och för det lokala näringslivet. Vi gör värdefulla insatser tillsammans som gör skillnad för våra lokala företag – och vi kan göra ännu mer!

 

- Vidare ser jag också stor potential i att ytterligare fördjupa det fina samarbetet med bankerna som är en av våra absolut viktigaste samarbetspartners. Det är viktigt att företagen vet att Almi  är ett alternativ i finansieringspusslet. Almi är ett oerhört viktigt komplement till bankerna för företagens finansieringsbehov, avslutar Marita.

 

I sin roll som affärs- och kontorschef kommer Marita Ljung att ansvara för det regionala Almibolagets operativa verksamhet i Västmanland. Därtill blir hon chef för Västeråskontoret med ca 20 medarbetare. Marita tillträder 1 april och ersätter Åza Zastell som då slutar sin anställning som affärs- och kontorschef.

 

Stärker ytterligare upp ett starkt Almi

- Jag är naturligtvis väldigt glad över denna rekrytering. Marita Ljung är oerhört kompetent och erfaren, med helt rätt bakgrund för vår verksamhet. Hon kommer in med stor erfarenhet av entreprenörsfrämjande frågor och kommer göra stor nytta hos oss på Almi och för våra kundföretag. Hon kommer stärka upp ett mycket kompetent team här i Västmanland och jag ser fram emot att jobba med Marita för ett ännu starkare Almi, avslutar Billy Bergåker, vd för Almi Mälardalen. Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden